Vragen Organisatie

Herkent u deze vragen?

 • Alweer een verandering in de zorg?
 • Wat betekent dat voor ons beleid?
 • En wie moet dat uitwerken?
 • Hoe kunnen we cliëntgerichte zorg vormgeven?
 • Zowel gemeenten als zorg- en welzijnsinstellingen hebben te maken met een continue verandering van de regelgeving, zoals de WMO, zorgverzekering en WLZ.
  Deze veranderingen zijn zo talrijk dat beleidsmedewerkers onvoldoende de tijd hebben om dit allemaal bij te houden en te verwerken in het eigen beleid van de organisatie.
  Bovendien is de taal van de regelgeving vaak op een bijzonder hoog abstractieniveau.
  Het kost daarom te veel moeite om de vertaalslag naar het eigen beleid te maken.
  Het is dan vaak gemakkelijker om extern een adviseur (of een projectleider) in te huren.

  Autarkia Advies kan dit externe beleidsadvies bieden op basis van een jarenlange ervaring als beleidsmedewerker, zowel bij Rijksoverheid als gemeenten, en zorg- en welzijnsinstellingen.