Activiteiten Organisaties

Wat biedt Autarkia Advies u?

Extern beleidsadvies en ondersteuning bij uw beleidsontwikkeling.
Ondersteuning bij het schrijven van beleidsnotities of subsidieaanvragen om uw beleid te kunnen uitvoeren.
Tijdelijke invulling van een secretarisfunctie.